Un projecte sobre la fidelització i el compromís dels castellers guanya la primera edició de la beca convocada pel CEPAC

Lara Santana Torralba, estudiant de l’últim grau de Psicologia (menció en organitzacions) de la Universitat Blanquerna-Ramon Llull i cap de l’Àrea Social de la colla castellera Capgrossos de Mataró,  ha resultat la guanyadora de la primera convocatòria de la Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller, convocada pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells, i dotada amb 4.000 euros.

El projecte guanyador té el títol de “Castells i compromís. Anàlisi dels factors de fidelització i mesura del nivell de compromís organitzacional dels castellers i castelleres” i va resultar mereixedor de la beca segons el veredicte, acordat per unanimitat, del jurat, integrat per tres investigadors coneixedors del món casteller i el president del CEPAC i reunit el 22 de maig passat a Tarragona.

A partir d’ara, Santana disposarà de divuit mesos per aplicar el pla de treball del projecte i elaborar un treball en el qual es recolliran els resultats i les conclusions de la recerca, el qual serà publicat posteriorment. El projecte guanyador se circumscriu a l’àmbit 3 de les bases de la beca: continuïtat i renovació a les colles castelleres.

A aquesta primera edició de la beca s’hi han presentat un total de sis projectes.

I Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, convoca la I Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller per a projectes de recerca sobre temes relacionats amb el món casteller.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Àmbit d’aplicació

La beca s’atorga a un projecte de recerca que tingui com a objectiu l’elaboració d’un treball sobre qualsevol dels següents temes relacionats amb el món casteller:

 • la composició social de les colles castelleres actuals: tipificació personal, socioeconòmica, cultural, política… dels castellers.
 • la viabilitat econòmica de les colles castelleres actuals: a la recerca de noves fonts de finançament, més enllà de les subvencions (estudi de casos concrets).
 • continuïtat i renovació a les colles castelleres: diagnòstic del nivell de compromís i dedicació de dirigents i castellers i estudi de casos de deserció.
 1. Quantia i termini d’elaboració

L’import total de la beca és de 4.000 €. El termini d’elaboració del treball és de 18 mesos a partir de la concessió de la beca.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts concedits per al mateix objecte, tant si provenen d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals.

 1. Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se d’aquesta beca les persones de qualsevol nacionalitat que presentin el projecte (i, en el seu cas, redactin el treball) en català, castellà o anglès, i poden fer-ho individualment o en equip (amb una persona responsable que caldrà indicar).

 1. Documentació necessària
 • formulari de presentació a la beca: FORMULARI PRESENTACIÓ I BECA CEPAC (escanejat).
 • DNI, NIE o passaport de la persona o persones sol·licitants (document escanejat).
 • currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • projecte en què s’expliqui la recerca a desenvolupar, la metodologia, les fonts d’investigació, la bibliografia a consultar, el treball de camp, el pla de treball i els resultats previstos.
 1. Projectes i termini de presentació

Els projectes i la documentació necessària s’han d’enviar a l’adreça electrònica següent:

premicepac@cepac.cat.

El termini de presentació dels projectes finalitza el 27 d’abril del 2019. No s’admetran sol·licituds amb data d’enviament posterior al termini de la convocatòria.

 1. Avaluació i selecció

Els projectes seran examinats per un jurat que estarà integrat per 5 membres: el president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència; tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV; el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui. Tindrà les funcions de secretari del jurat el secretari de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

El jurat pot convocar les persones que s’hagin presentat a la beca per sol·licitar-los qualsevol aclariment.

7. Criteris de valoració

 • Interès científic del projecte presentat.
 • Metodologia de treball.
 • Currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • Grau d’interès de la proposta. 
 1. Resolució

El jurat resoldrà la concessió de la beca, tenint en compte els projectes presentats. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el 27 de maig del 2019. L’atorgament o la denegació de la beca es notificaran per escrit a la persona o persones interessades en un termini de deu dies des de la data de resolució. Els projectes no seleccionats es podran recollir en el termini d’un mes.

 1. Forma de pagament de la beca

En el moment de la concessió de la beca es farà un primer pagament del 40 % de l’import total; el 30 % es farà efectiu a la fi dels primers 12 mesos, en el moment de la presentació i aprovació per part del jurat de la beca d’un informe sobre l’evolució de la recerca, i el 30 % restant una vegada finalitzada la recerca, al final dels 18 mesos (comptadors a partir de la notificació a la persona o persones interessades).

 1. Presentació del treball

El treball s’haurà de presentar una vegada complert el termini de 18 mesos, en format paper (1 còpia) a la seu del CEPAC (Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3; 43003 Tarragona) i en suport digital (a l’adreça electrònica premicepac@cepac.cat).

 1. Renúncia

En cas que les persones beneficiàries hagin de renunciar a la beca concedida, ho hauran de comunicar per escrit al CEPAC amb un document en què faran constar els motius de la renúncia. En cas que ja s’hagi percebut una part de l’import de la beca s’haurà de reintegrar juntament amb els interessos meritats. En aquest cas, el jurat valorarà la conveniència de concedir la beca a la segona proposta més ben valorada i, si és el cas, d’adaptar els terminis previstos.

 1. Revocació

Es podrà procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els supòsits següents:

 • L’incompliment de l’obligació de presentar el treball dins el termini
 • La desviació respecte al projecte inicial presentat, prèvia audiència amb la persona o persones interessades.
 •  L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases.

13. Propietat intel·lectual

El CEPAC es reserva el dret de publicar íntegrament la recerca o d’arribar a un acord amb d’altres entitats per fer-ne una publicació conjunta.

Si en el termini d’un any no s’hagués exercit aquest dret, l’autor podrà disposar lliurement de la publicació del treball, fent constar, en cada edició, una menció expressa a l’ajut concedit –a la portada o contraportada— i n’haurà de lliurar 2 exemplars al CEPAC.

Si el CEPAC es fa càrrec de la publicació, lliurarà 20 exemplars a l’autor en concepte de drets d’autor.

La presentació del projecte comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.

Tarragona, 27 de febrer del 2019

 

 

 

Lurdes Quintero guanya el II Premi CEPAC amb un treball sobre mediació castellera

Lurdes Quintero Gallego, estudiant del diploma de postgrau en mediació de la Fundació URV, ha estat guardonada amb el II Premi CEPAC per a treballs de final de grau i final de postgrau de tema casteller, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells ha impulsat, per segon any consecutiu, amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells. El treball guardonat porta per títol “Mediació castellera”. Aquest primer premi està dotat amb mil euros.

L’estudi constata l’existència de conflictes a l’interior de les colles i també entre colles, en fa una classificació per a analitzar-los i, a través de casos pràctics, intenta demostrar la validesa de la mediació com a eina eficaç per a la resolució de conflictes. Igualment, apel·la la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya a adoptar un protocol de mediació vàlid per a totes les agrupacions castelleres.

Pel que fa al treball guanyador, el Jurat (integrat per representants del CEPAC, la Coordinadora i professors universitaris experts en castells) ha valorat tant l’interès i la novetat del tema estudiat com la seva utilitat, alhora que n’ha valorat les qualitats acadèmiques.

Dos accèssits ‘ex aequo’

D’altra banda, en l’edició d’enguany el Jurat també ha decidit atorgar dos accèssits ex aequo als treballs  “Adaptació del Diccionari casteller del TERMCAT al públic infantil”, de Mariona Arnau Garcia, i “Avaluació del projecte Iniciació al món casteller. Les colles castelleres com a eina d’inclusió social”, de Marta Garcia Yuste.

En el primer cas, es tracta d’un treball de final de grau de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra en què s’estudia l’adaptació del diccionari casteller del TERMCAT per a un públic infantil, mitjançant una selecció de termes i una nova redacció de les definicions a partir d’enquestes a infants de colles castelleres i a escolars. En el segon cas, es tracta d’un treball de final de grau dels estudis d’educació social de la Universitat de Barcelona que planteja la hipòtesi dels beneficis que pot representar per a persones amb malalties mentals la participació en una colla castellera, a través d’un cas pràctic amb la colla dels Bordegassos de Vilanova.

Quant als accèssits, el Jurat n’ha valorat la novetat i originalitat dels temes tractats, com també la seva utilitat en el món casteller i el fet d’obrir nous i interessants camps d’estudi i reflexió.

El Jurat del premi ha estat format per Xavier Brotons, president del CEPAC; Inés Solé, presidenta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV; Francesc Valls i Jordi Jaria, com a docents universitaris ‘experts’ en el món casteller, i Xavier Capdevila, que ha actuat com a secretari –sense vot-.

En aquesta segona edició s’han presentat un total de sis treballs, provinents de disciplines i universitats diferents de la Xarxa Vives.

El lliurament dels premis es farà aquest divendres 16 de novembre (coincidint amb el vuitè aniversari de la inclusió els castells en la llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco), al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, a partir de les 18 hores.

Presentació de l’estudi ‘Els castells des d’una perspectiva de gènere’

Ja podeu consultar la presentació de l’estudi ‘Els castells des d’una perspectiva de gènere. El paper de les dones a les estructures de poder de les colles castelleres’. Està previst que en els proper mesos es publiqui aquest estudi pioner que ha estat elaborat de manera conjunta per l’Observatori per la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili i el Cepac i que ha comptat amb l’impuls i el suport de l’Ajuntament de Tarragona.

26982500_1964269433613246_620880143_o

Foto: Laura Rodríguez  (Exposició Dones castelleres)

D’altra banda, diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò de les jornades que es van celebrar el passat dissabte a l’Antiga Audiència de Tarragona i que van comptar amb la participació de dones que han tingut responsabilitats a les seves colles: Aina Mallol, cap de colla als Xicots de Vilafranca; i Esther Oriol i Núria Benítez, ex-presidentes dels Castellers de Sants i de Sabadell, respectivament. Us en deixem alguns enllaços.

Tv3

Tac12

Presentació Estudi dones

 

Els castells des d’una perspectiva de gènere

El pròxim  dissabte 10 de març al matí, el CEPAC ha organitzat una jornada de reflexió del món casteller des d’una perspectiva de gènere. Durant la jornada que es realitzarà a l’Antiga Audiència de Tarragona (plaça Pallol, 3), es presentaran els resultats de l’estudi ‘El paper de les dones a les estructures de poder de les colles castelleres’, que han dut a terme de forma conjunta el CEPAC i l’Observatori per la Igualtat de la URV, per encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona.

Ja a la segona part de la jornada, es donaran a conèixer els  testimonis de tres dones que han tingut responsabilitats a les seves respectives colles: Eva Baró, cap de colla dels Castellers de Barcelona les temporades 2007 i 2008; Aina Mallol, cap de colla dels Xicots de Vilafranca entre 2012 i 2016; i Ester Oriol, presidenta dels Castellers de Sants entre 2012 i 2016.

L’entrada a la jornada és oberta i no és necessària la inscripció prèvia.Cartell dones

Bases de la convocatòria de la segona edició del premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller

premi cepac

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) convoca, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, la segona edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller. La finalitat d’aquesta convocatòria és distingir i premiar l’autor que presenti el millor treball de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFP), per la seva contribució a la generació de coneixement del fet casteller.

Aquesta convocatòria té el doble objectiu de reconèixer i estimular la recerca i la difusió d’estudis relacionats amb el fet casteller, així com incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic.

El premi reconeix cada any el millor TFG o TFP avaluat a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats, la qualificació global del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

 

 1. Participants i característiques dels treballs de recerca

Podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFP en el marc d’un grau o d’un postgrau (títol propi o títol oficial) a qualsevol centre propi o adscrit d’una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2017-2018, comprenent el període entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018, la qualificació obtinguda del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Els treballs presentats no han d’haver estat premiats anteriorment i els drets d’autoria d’aquests no han d’haver estat cedits a tercers amb caràcter d’exclusivitat.

 

 1. Línies de recerca

Els treballs que podran participar en aquesta convocatòria hauran de destacar pel seu elevat valor científic i acadèmic en l’àmbit del fet casteller. A la vegada, hauran d’emmarcar-se en alguna qüestió relacionada amb el fet casteller, des de la perspectiva de qualsevol de les ciències socials i jurídiques, les humanitats i les arts, les ciències de la salut, les ciències, l’arquitectura i l’enginyeria.

 

 1. Dotació econòmica

Es concediran un premi i un accèssit. El premi consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 1.000 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu. L’accèssit consistirà en la publicació del treball en paper i/o en format electrònic, el lliurament de 500 € en concepte de cessió de drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat i un diploma acreditatiu.

 

 1. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de participació seguint les instruccions indicades a la pàgina web http://www.cepac.cat/ .

Tota la documentació requerida en el punt 5 d’aquestes bases s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça premicepac@cepac.cat. Es contestarà el correu amb el formulari d’inscripció, en què constarà el número de referència.

Només en el cas que el pes dels arxius amb la documentació excedeixi els 100MB, les persones participants podran presentar el document en format digital a la consergeria de l’edifici de l’Antiga Audiència de Tarragona (plaça Pallol, 3), en els següents dies i horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquestes bases o amb la presentació de la sol·licitud i de la documentació, es contactarà amb el CEPAC a través del correu electrònic premicepac@cepac.cat.

 

 1. Documentació

Les persones participants presentaran tota la documentació descrita a continuació per formalitzar la participació en la segona edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de postgrau de tema casteller:

 1. a) Formulari d’inscripció que es troba a la pàgina web http://www.cepac.cat/ emplenat;
 2. b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE o passaport;
 3. c) Fotocòpia del certificat expedit per l’autoritat acadèmica competent de la Universitat o la institució on s’hagi defensat el TFG o TFP que es presenta, on consti la qualificació;
 4. d) Una còpia del treball en format PDF;
 5. e) Resum en català del treball, que tindrà una extensió màxima de cinc pàgines, en què obligatòriament s’hauran d’incloure els conceptes següents: objecte de l’estudi, material i metodologia utilitzada i resultats obtinguts.
 6. f) Una breu justificació en català, d’un màxim de dues pàgines, que reflecteixi el valor i la importància de la investigació i la seva aportació al coneixement del fet casteller.

 

 1. Termini de presentació

Els treballs es poden presentar fins al 13 d’octubre del 2018.

 

 1. Avaluació

En l’avaluació dels treballs es tindran en compte els criteris següents:

1 Qualitat científica del treball: concreció dels objectius i adequació de la metodologia de la recerca.

2 Interès de la temàtica castellera investigada.

3 Caràcter innovador del treball.

4 Repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

 

 1. Jurat

El Jurat estarà integrat per cinc persones:

– El president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència;

– Tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV;

– El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui;

Tindrà les funcions de secretària del Jurat la secretària de la Junta del CEPAC, que actuarà amb veu però sense vot.

 

 1. Resolució de la convocatòria

El termini per a la resolució d’aquesta convocatòria serà com a màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es notificarà a les persones premiades i serà publicada a la pàgina web del CEPAC (http://www.cepac.cat/).

Els premis es poden declarar deserts.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel Jurat del premi.

El Jurat anunciarà oportunament el dia de l’acte d’entrega de premis.

Una vegada resolta aquesta convocatòria, i en el termini de 10 dies naturals, el CEPAC destruirà els arxius presentats corresponents als treballs no premiats.

 

 1. Obligacions dels guardonats

Els guardonats han de presentar un document d’acceptació del premi mitjançant el qual:

– Cedeixen al CEPAC els drets d’autor sense caràcter d’exclusivitat. En qualsevol cas, en la difusió del treball, el CEPAC es compromet a indicar el nom de l’autor i el de la Universitat a la qual pertany.

– Es comprometen a participar en aquelles activitats relacionades amb l’atorgament i difusió del guardó rebut.

– Es comprometen a mencionar explícitament que han rebut el guardó del CEPAC, en qualsevol activitat de difusió en què aparegui el treball guardonat.

 

 

Tarragona, 24 de gener del 2018

Pau Roig Arnaus guanya el I Premi CEPAC per a treballs de recerca universitaris de tema casteller

L’estudiant de màster de la Universitat de Girona rebrà mil euros pel treball El procés de turistificació d’un patrimoni immaterial: la tradició castellera’

Pau Roig Arnaus, estudiant del màster de Turisme Cultural de la Universitat de Girona, ha estat guardonat amb el I Premi CEPAC, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells ha impulsat amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tarragona/La Biennal de Castells. El treball guardonat porta per títol El procés de turistificació d’un patrimoni immaterial: la tradició castellera’.

<a style="background-color:black;color:white;text-decoration:none;padding:4px 6px;font-family:-apple-

En el cas del primer premi, dotat amb mil euros, el Jurat ha tingut en compte la concreció, claredat i coherència del treball amb el desenvolupament dels objectius. Ha valorat molt positivament la idoneïtat del contingut, tant pel que fa a la temàtica castellera analitzada, com per la repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller. El Jurat ha posat èmfasi en el caràcter innovador del treball, per la temàtica estudiada, i en l’adequació metodològica i el disseny de la recerca.

L’accèssit, per als ‘drets d’imatge’

El Jurat també decideix també ha decidit distingir amb un accèssit, amb una dotació de 500 euros,  el treball ‘El derecho a la imagen de los castellers’, de Belén Moreno Maurano, estudiant del Grau de Dret a la Universitat Rovira i Virgili.

En aquest cas, s’ha destacat l’oportunitat i la innovació de la temàtica estudiada, així com la capacitat de l’estudiant d’anar més enllà d’un anàlisi descriptiva de la situació, per oferir-se una opinió crítica. També s’ha tingut en compte la claredat i  la coherència del treball i la repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller.

El jurat del premi ha estat format per Miquel Botella, com a representant del CePAC; Cristina  Cumplido, com a representant de la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV; Jordi Fornells i Xavier Capdevila, com a ‘experts’ en el món casteller i Raquel Sans que ha actuat com a secretària –sense vot-.

En aquesta primera edició s’han presentat un total de sis treballs provinents de disciplines i universitats diferents. El Jurat n’ha volgut destacar la gran qualitat acadèmica de tots.

El lliurament dels premis es farà aquest divendres 17 de novembre, al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, a partir de les 19 hores.

Capturadepantalla2017-11-14alas14.49.44

Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de màster de tema casteller

cropped-concentració-602x300.jpg
El CEPAC convoca la primera edició del Premi CEPAC per a treballs de fi de grau o de fi de màster de tema casteller, amb l’objectiu de reconèixer i estimular la difusió d’estudis universitaris relacionats amb el fet casteller.

Hi poden participar aquelles persones que hagin presentat un treball de fi de grau (TFG) o un treball de fi de màster (TFM) a qualsevol universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2016-2017, entre l’1 d’octubre del 2016 i el 30 de setembre del 2017, la qualificació del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.

Hi ha un premi, dotat amb 1.000 €, i un accèssit, dotat amb 500 €.

Instruccions per participar-hi

Les persones interessades a participar en el premi hauran de formalitzar la seva sol·licitud de participació enviant a l’adreça premicepac@cepac.cat tota la documentació detallada en el punt 5 de les bases.

Bases Premi Cepac

Formulari d’inscripció

Sociologia dels castells. Debat obert (Tarragona, 17/10/2015)

El Centre de Prospecció i Anàlisi dels Castells (CEPAC), en col·laboració amb la Biennal de Castells, organitza una sessió de debat sobre sociologia dels castells el dissabte 17 d’octubre, a les 10 del matí, a l’Antiga Audiència de Tarragona.

(Aquesta sessió està oberta al públic en general, encara que és aconsellable fer una prèvia inscripció, gratuïta, mitjançant aquest formulari)

Moderada per Josep Bargalló -president del CEPAC-, s’hi debatran les principals conclusions del seminari sobre el tema que va tenir lloc a Tarragona el proppassat 3 d’octubre. En aquest seminari hi van presentar i argumentar les seves ponències tres experts externs convidats: Frederic Porta, periodista amb una àmplia experiència en mitjans nacionals i internacionals; Alfred Fort, gestor cultural i gerent de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, i Roger Bernat, director teatral i assagista. Xavier Brotons -secretari del CEPAC- hi va fer les funcions de relator i en va redactar aquest document, base per al debat de la sessió oberta del dissabte 17:

SEMINARI “SOCIOLOGIA DELS CASTELLS”. Tarragona, 3 d’octubre del 2015

Síntesi de les idees principals de les ponències presentades pels experts externs convidats

 • Frederic Porta, periodista

Evidència: els castells s’han internacionalitzat, com ho demostra el fet que la majoria de notícies sobre el procés aparegudes en mitjans dels USA  s’acompanyen amb fotos de castells.

Cal posar l’accent en la comunicació, cal enfortir la comunicació: crear una fàbrica de continguts.

 1. Propostes de tipus social:
 • Institucionalització d’una mena de tercer temps, similar al que és pràctica habitual al rugbi, després de les actuacions
 • Beau geste: institucionalització de premis o reconeixements a l’esportivitat, al comportament més coherent, al millor gest de cada diada…
 • Creació d’una mena de Comitè casteller amb persones d’ampli recorregut i prestigi que vetlli per les bones pràctiques
 • Creació d’una fan zone: en diades grans, crear una zona on les diverses colles es puguin socialitzar
 • Cuidar la posada en escena de l’activitat: possible ritual de salutació amb intercanvi d’objectes entre les colles participants en una diada.

2. Propostes de tipus educatiu.

Objectiu: enfortir els valors positius dels castells:

 • Creació d’un Manual de bones pràctiques castelleres que ajudi a enfortir els senyals d’identitat característics històricament dels castells conscienciar i responsabilitzar els mateixos castellers sobre el seu comportament i bona pràctica (ser casteller comporta drets i deures)
 • Campanya mediàtica en què gent reconeguda digui la seva sobre els valors positius dels castells
 • Tallers de conscienciació dels valors dels castells i dels perills de certs comportaments (hooliganisme)

3. Propostes per a l’àmbit de la comunicació:

 • Programa de castells: passar del Canal 33 a TV3 en horari amb millor índex d’audiència
 • Sèrie de 13 capítols sobre la història dels castells, coproduïda per la CCMA i amb ambició de venda a TV internacionals
 • Idear un reality show basat en personatges vinculats al món casteller
 • Enfortir els mitjans de comunicació interns: creació d’una redacció pròpia que sigui fàbrica de continguts; millora dels canals de relació amb els mitjans de comunicació socials convencionals; presència i interacció en blogs del sector; creació d’una comunitat castellera virtual; creació de la figura del portaveu casteller, figura mediàtica referencial que sigui fàcilment reconeguda per l’opinió pública catalana; creació d’un canal propi de Youtube: vídeos didàctics per a castellers i profans; transmissió de diades on streaming; creació d’una marca global de castells: roba i marxandatge casteller; internacionalització dels castells

És important aconseguir un equilibri entre l’amateurisme dels castellers i la professionalització de les estructures.

 • Roger Bernat, director teatral

(Roger Bernat és un autor que ha reflexionat a bastament sobre el concepte de públic en relació amb el d’espectacle i el d’actor)

A l’Edat Mitjana, l’espectador és part integrant de l’espectacle. En canvi, el públic és un concepte que neix amb la modernitat: l’espectador, tal com l’entenem actualment, neix a mitjan segle XVII, amb Molière. El públic és una suma d’individus amb mirada crítica, però alhora manipulable, atès que es comporta uniformement.

Ser un dels actors de l’espectacle és el desig més preuat. El preu que s’ha de pagar per participar és haver de seguir les regles del joc. Estar-se en silenci quan l’enxaneta està a punt de coronar el castell, xiular quan el contrari està a punt de picar un penal o sincronitzar l’aplaudiment amb 500 desconeguts són habilitats que s’aprenen sense estudi.

La participació en rues, cercaviles, processons, revetlles, cavalcades o jornades castelleres és un acte socialment transcendent (Delgado) en què no només ens reafirmem com a part d’un tot, sinó que, per una banda, ens perdem en el tot i, per l’altra, el tot s’allibera de cadascun de nosaltres i es plau de significar-se. És dissolent-nos en la multitud com vivim la imprescindible experiència de la pertinença a la col·lectivitat.

Pel que fa al hooliganisme (xiular una colla, per exemple), Bernat es pregunta si és tan nefand, ja que no deixa de ser una forma que el públic té d’expressar-se. De fet, la gent és molt conscient de ser manipulada. Al capdavall es tracta d’un intercanvi: “Jo em deixo manipular, però a canvi tu em dónes un espectacle”.

El que Bernat creu que és criticable, en tot cas, és l’apropiació indeguda que a vegades el poder ha fet de la plusvàlua simbòlica dels castells. Pertany a una visió romàntica pensar que els castells tenen uns valors bons; el món casteller és variable, hi ha de tot i no es pot manipular.

 • Alfred Fort, gestor cultural

Reflexiona sobre els conceptes de joc, esport, festa, cultura, cultura popular, patrimoni cultural, espectacle, teatre i circ, i fa veure com sovint es vincula pejorativament castells i espectacle.

Fa èmfasi en la idea que els castells al segle XXI han esdevingut una activitat absolutament transversal dins el que anomenem la cultura popular del país. En tot cas, el joc, la cultura, l’espectacle són camps absolutament propers i paral·lels orgànicament i estèticament als castells, i aquesta circumstància s’ha accentuat d’una manera evident en els darrers trenta anys.

Un altra idea important és la del creixement del món casteller, que ha portat a la seva universalització. Això ha tingut com a conseqüència que els castells siguin actualment, segurament, una de les activitats culturals (i en especial de la cultura tradicional) que més presència tenen en els mitjans de comunicació.

Pel que fa al concepte d’espectacle, Fort considera que es tracta de la posada en relació de dos factors: una determinada activitat que s’ofereix i un determinat subjecte que la contempla.

En aquest sentit, Fort constata que cada vegada és menys habitual que el públic espectador d’una diada castellera es converteixi en actor fent pinya amb una colla, com era pràctica habitual, i com aquest fet el porta a definir els castells moderns, com a propers a un tipus d’espectacle, ja que s’està produint un important procés d’especialització.

En tot cas, un aspecte que encara continua distingint els castells és la professionalització, alta en el món de l’espectacle i nul·la en el cas dels castells, encara que hi hagi un elevat grau de dedicació per part dels seus components.

Finalment, Fort reflexiona sobre l’aspecte competitiu dels castells: el Concurs és la sublimació de la competició castellera. Això provoca tensions i algunes actituds (poc honorables) que, a la pràctica, apropen molt els castells a determinats espectacles de massa.

El CEPAC és una associació cultural privada que té com a finalitat afrontar els reptes actuals i futurs que la dinàmica del món casteller planteja a partir de la investigació, la reflexió i la divulgació, i vol ser un observatori d’anàlisi obert a propostes particulars, de colles castelleres o de l’àmbit acadèmic.

CePAC: qui som?

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CePAC) és una associació cultural privada i independent de qualsevol institució pública, que té com a finalitat afrontar els reptes actuals i futurs que la dinàmica del món casteller ens planteja a partir de la investigació, la reflexió i la divulgació. El CePAC no vol intervenir en debats sobre qüestions històriques o de tècnica castellera, sinó que pretén col·laborar amb el món casteller sobre aspectes de futur i sobre temes que poden ajudar a una major consolidació i projecció del fet casteller i, en especial, de les colles, com a entitats i organitzacions. Vol ser un observatori d’anàlisi obert a propostes particulars, de colles castelleres o de l’àmbit acadèmic.

L’associació encarregarà -i divulgarà- estudis i investigacions sobre aspectes vinculats a la seva finalitat i els seus objectius, des d’una perspectiva científica i acadèmica, a partir de les quotes del seus associats i de les aportacions aconseguides en convenis específics que pugui subscriure amb institucions, entitats i empreses o d’altres fórmules de mecenatge.

El CePAC és obert a totes aquelles persones interessades en el fet casteller, i també en la reflexió sobre la cultura popular o l’organització associativa.

El nucli fundacional del CePAC el formem:

 • Josep Bargalló Valls. Professor. Coordinador de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. Comissionat de la Biennal de Castells. Va ser conseller del Govern de la Generalitat
 • Miquel Botella i Pahissa.  Economista. Ex-president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Va ser Director General Adjunt del Comitè Organitzador Olímpic Barcelona’92.
 • Xavier Brotons Navarro. Filòleg i periodista casteller. Director de la col·lecció “L’aixecador” de Cossetània Edicions
 • Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Advocat i gestor. Ex-president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
 • Jordi Jaria i Manzano. Doctor en Dret i professor de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. Ex-periodista casteller
 • Jaume Rosset i Llobet. Director mèdic de l’Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art-Terrassa. Especialista en Medicina de l’Esport. Va ser director científic de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya