Línies d’investigació

Les línies d’investigació que promou el CEPAC seran les que decideixin les persones que hi estiguin associades, en consonància amb els objectius de l’entitat. Tot i amb això, inicialment el grup promotor en va proposar les següents:

1. Anàlisi de les estructures organitzatives de les colles. Reforçament de la cultura organitzativa de les colles.
2. Promoció de la seguretat.
3. Sostenibilitat econòmica de les colles castelleres. Estratègies i recomanacions per a la sostenibilitat econòmica de les colles.
4. Projecció internacional: condicions i barreres existents per exportar els castells.
5. Valors castellers.
6. Composició humana i social de les actuals colles castelleres. Estudi de les variables que les integren: edat, sexe, aspectes socioeconòmics, aspectes culturals…
7. Models d’assaig.
8. Relació del món casteller amb la societat.
9. Paper i influència dels mitjans de comunicació.
10. Confrontació i cooperació entre les colles. Prioritats de l’acció conjunta (interès col·lectiu) i l’acció individual (interès particular).
11. Competitivitat i cooperació.
12. Calendaris d’actuacions de les colles: evolució.
13. Colles universitàries: gènesi i incidència en les colles convencionals.
14. Evolució en els formats de les actuacions castelleres.