Els objectius del CEPAC

1. Constituir-se en observatori d’anàlisi sobre elements estructurals contemporanis del fet casteller, amb incidència especial en els aspectes relatius a l’organització interna, la relació amb la societat i la projecció.

2. Promoure i participar en projectes d’investigació i anàlisi acadèmica relacionats amb els elements estructurals contemporanis del fet casteller.

3. Promoure jornades de debat, reflexió i estudi sobre els diversos aspectes relacionats amb l’estructura social i econòmica dels castells.

4. Col·laborar amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Biennal de Castells, les universitats catalanes i qualsevol altra entitat o institució interessada en el plantejament i disseny de propostes relacionades tant amb l’estructuració del fet casteller com amb la seva anàlisi i prospectiva.

5. Establir vincles de col·laboració amb d’altres institucions i associacions dedicades a fer estudis i investigacions que es relacionin amb els objectius específics del CEPAC, mitjançant convenis i l’articulació de projectes comuns.

6. Disseminar el coneixement generat en el desenvolupament de l’activitat del CEPAC, com també promoure’n el debat, mitjançant publicacions, jornades divulgatives o seminaris de debat.