El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) va néixer a finals de 2014. En formaven el nucli impulsor Josep Bargalló Valls, Miquel Botella Pahissa, Xavier Brotons Navarro, Eusebi Campdepadrós Pucurull, Jordi Jaria Manzano i Jaume Rosset Llobet. D’aleshores ençà ha organitzat diverses trobades i xerrades i ha impulsat el Premi CEPAC per a treballs de fi de grau, màster o postgrau de tema casteller i la Beca CEPAC, així com també estudis com el dedicat a “El paper de les dones en les estructures de poder de les colles castelleres”, elaborat conjuntament amb l’Observatori de la Igualtat de la URV.

Actualment els components de la junta són:

  • President: Miquel Botella Pahissa
  • Vicepresident: Xavier Brotons Navarro
  • Secretari: Guillermo Soler García de Oteyza
  • Tresorer: Josep Maria Figueras Pagès

Vocals:

  • Alfonso González Bondia
  • Biel Senabre Via
  • Xavier Capdevila Julián
  • Joaquim Vilafranca Pijoan
  • Alba Galan Garcia
  • Francesc Domènech Rull