1. Constituir-se en observatori d’anàlisi sobre elements estructurals contemporanis del fet casteller, amb incidència especial en els aspectes relatius a la seva organització interna, la seva relació amb la societat i la seva projecció.
2. Promoure i participar en projectes d’investigació i anàlisi acadèmica relacionats amb els elements estructurals contemporanis del fet casteller.
3. Promoure jornades de debat, reflexió i estudi sobre els diversos aspectes relacionats amb l’estructura social i econòmica dels castells.
4. Col•laborar amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Biennal de Castells, les universitats catalanes i qualsevol altra entitat o institució interessada en el plantejament i disseny de propostes relacionades tant amb l’estructuració del fet casteller com en relació a la seva anàlisi i prospectiva.
5. Establir vincles de col•laboració amb d’altres institucions i associacions dedicades a estudis i investigacions que es puguin relacionar amb els objectius específics del Centre, mitjançant convenis i l’articulació de projectes comuns
6. Disseminar el coneixement generat en el desenvolupament de l’activitat del Centre, així com promoure’n el debat, mitjançant publicacions, jornades divulgatives i seminaris de debat.